Dva základní typy hemangiomů

Existují dva základní typy hemangiomů: INFANTILNÍ HEMANGIOM a kongenitální hemangiom.

Infantilní hemangiomy nemusí být při narození vždy patrné a mohou začít růst až během prvních týdnů věku dítěte. Mají červenou barvu a jejich hlavní známkou je, že rostou opravdu velmi rychle.

Infantilní hemangiomy se dělí podle TYPU na:

  • Povrchové hemangiomy (50 – 60 %) často popisovány jako „jahůdka“. Jsou to jasně červené tumory (nádory).
  • Hluboké hemangiomy (15 %) jsou nádory pod kůží (mohou, nebo nemusí vystupovat), buď nejsou nijak zabarveny, nebo jsou lehce namodralé.
  • Smíšené hemangiomy (25 – 35 %) jsou kombinací obou předchozích.
01.01-superficial

Povrchový hemangiom

01.01-superficial-2

Povrchový hemangiom

01.01-deep

Hluboký hemangiom

01.01-mixed-1

Smíšený hemangiom

01.01-mixed-2

Smíšený hemangiom

Infantilní hemangiomy se dělí podle ROZSAHU na:

  • Nodulární (lokalizované) infantilní hemangiomy, které jsou nejběžnější formou infantilních hemangiomů. Jde až o tři čtvrtiny všech hemangiomů. Tyto útvary se vyskytují samostatně, jsou oválné nebo kulaté. Malformace se u těchto hemangiomů nevyskytují.
  • Segmentální hemangiomy zasahují větší oblasti těla a vytvářejí na těle tzv. „mapy“. V souvislosti s komplikacemi jsou více rizikové a mohou být doprovázeny vývojovými abnormalitami.
  • Infantilní hemangiomy mohou být i tzv. multifokálního typu, nebo neurčitého typu.
01.01-nodular

Nodulární (lokalizované) infantilní hemangiomy

01.01-segmental

Segmentální hemangiom

01.01-multifocal

Multifokální hemangiom

Pouze lékař na specializovaném pracovišti může určit jaký typ hemangiomu má Vaše dítě a jak je nejlépe dále postupovat.

KONGENITÁLNÍ HEMANGIOMY jsou vaskulární léze, které mohou být diagnostikovány již na prenatálním ultrazvuku. Vznikají v průběhu nitroděložního vývoje a při narození dítěte mají okrouhlý nebo oválný tvar. Mohou mít barvu od růžové až po fialovou, postižená kůže je většinou na pohmat teplá a „vyvýšená“.

Diferenciální diagnostice (k určení přesné diagnózy) pomáhá histologické vyšetření.

U infantilních hemangiomů je přítomen marker GLUT-1, zatímco u kongenitálních hemangiomů GLUT-1 marker chybí. Existují dva typy kongenitálních hemangiomů:

  • RICH ( R-rapidly Involuting Hemangioma), plně rozvinutý při narození a během prvního roku věku dítěte rychle mizí.
  • NICH (Non Involuting Hemangioma), plně rozvinutý při narození a v průběhu života dítěte se nemění.

 

 

Zdroj:

Antaya RJ. Infantile hemangioma. 2007;1-20.

Hemangiomas. Arkansas Children’s Hospital Web site. Accessed January 21, 2013.

Ballah D, Cahill AM, Fontalvo L, et al. Vascular anomalies: what they are, how to diagnose them, and how to treat them. Curr Probl Diagn Radiol. 2011;40:233-247.

Bauland CG, Lüning TH, Smit JM, Zeebregts CJ, Spauwen PHM. Untreated hemangiomas: growth pattern and residual lesions. Plast Reconstr Surg. 2011;127:1643-1648.

Boye E, Yu Y, Paranya G, et al. Clonality and altered behavior of endothelial cells from hemangiomas. J Clin. Invest. 2001;107:745-752.

Chen TS, Eichenfield LF, Friedlander SF. Infantile hemangiomas: an update on pathogenesis and therapy. Pediatrics. 2013;131:99-108.

Chiller KG, Passaro D, Frieden IJ. Hemangiomas of infancy. Clinical characteristics, morphologic subtypes, and their relationship to race, ethnicity, and sex. Arch Dermatol. 2002;138:1567-1576.

Enjolras O, Wassef M, Chapot R. Introduction: ISSVA classification. In: Editor’s name, ed. Color Atlas of Vascular Tumors and Vascular Malformations. City, State of publication: Cambridge University Press; 2007:2-11 (page numbers).

Enjolras O, Mulliken JB. Vascular tumors and vascular malformations (new issues). Adv Dermatol. 1998;13:375-423.

Haggstrom AN, Drolet BA, Baselga E, et al. Prospective study of infantile hemangiomas: demographic, prenatal, and perinatal characteristics. J Pediatr. 2007;150:291-294.

Kleinman ME, Greives MR, Churgin SS, et al. Hypoxia-induced mediators of stem/progenitor cell trafficking are increased in children with hemangioma. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2007;27;2664-2670.

Léauté-Labrèze C,Prey S, Ezzedine K. Infantile haemangioma: Part I. Pathophysiology, epidemiology, clinical features, life cycle and associated structural abnormalities. JEADV. 2011;1-9. [epub ahead of print]

Martin K, Bleib F, Chamlin SL, et al. Propranol treatment of infantile hemangiomas: anticipatory guidance for parents and caretakers. Pediatr Dermatol. 2013;30(1):155-159.

North PE, Waner M, Mizeracki A, Mihm MC. GLUT1: a newly discovered immunohistochemical marker for juvenile hemangiomas. Hum Pathol. 2000;31(1):11-22.

Birthmarks and vascular anomalies center infantile hemangiomas. University of California, San Francisco School of Medicine Web site. Department of Dermatology. Accessed January 17, 2013.

van Steensel MAM. Infantile hemangiomas how to know when they grow. Arch Dermatol. 2008;144(12):1650-1650.