Jaké jsou příznaky a projevy infantilního hemangiomu?

Infantilní hemangiom nemusí být při narození viditelný. Můžeme jej identifikovat pomocí tzv. prekursorů, tedy známek, které rozvoji infantilního hemangiomu předchází. Mezi tyto známky např. patří kožní útvar typu bledé skvrny (tzv. anemický névus) spojený s lokální hypoxií (nedostatek kyslíku), nebo červené makuly, teleangiektázie s nepřesným ohraničením. Na základě těchto prvních známek však nelze určit finální podobu ani velikost hemangiomu.

Infantilní hemangiomy se většinou objeví až několik dnů či týdnů po narození. Podle toho se dá také určit, že by mohlo jít o diagnózu infantilního hemangiomu. Růstová fáze infantilního hemangiomu je většinou ukončena během prvních 3 měsíců věku dítěte. Někdy může infantilní hemangiom růst až do 8 měsíců věku (v případě povrchových hemangiomů), případně až do 12 měsíců věku (v případě hlubokých hemangiomů).

Ve zcela ojedinělých případech může růstová fáze přetrvávat až do 24 měsíců věku dítěte.

Po růstové fázi se většina IH stabilizuje (stabilizační fáze), a poté se pomalu zmenšuje (regresivní fáze), což může trvat měsíce až roky.

V některých případech se fáze růstu a regrese vzájemně překrývají; zatímco povrchové části hemangiomu začnou ustupovat, ty hluboce uložené mohou stále růst. Ve 4 letech věku dítěte je ukončena regrese (vymizení hemangiomu) zhruba u 60 % případů, v 7 letech věku dítěte hemangiom vymizí zhruba u 75 % případů.

Po některých hemangiomech zůstává tkáň fibrotizovaná, ztluštěná, kdy může (ale také nemusí) dojít i ke změně textury kůže.

U některých pacientů s infantilním hemangiomem byly pozorovány některé další vývojové anomálie. V současnosti jsou dobře rozpoznatelné 2 syndromy: PHACES syndrom a PELVIS/SACRAL syndrom.

Včasná diagnostika infantilního hemangiomu a včas zahájená léčba minimalizuje, nebo naprosto eliminuje možné dlouhodobé následky bez léčby. Po regresi hemangiomu bez léčby totiž mohou zůstat permanentní reziduální změny, jako např. ztluštělá a fibrotizovaná tkáň, jizvy, teleangiektázie. Komplikace spojené s rozvojem hemangiomu vedou k trvalému znetvoření, zjizvení, ulceracím (hnisáním), krvácení, změnám vzhledu, obstrukci dýchacích cest a k městnavému srdečnímu selhání.

 

01.01-superficial

Povrchový hemangiom

01.01-deep

Hluboký hemangiom

01.01-mixed-1

Smíšený hemangiom

 

Zdroj:

Labreze 2011 JEADV Part I

Antaya RJ. Infantile hemangioma. 2007;1-20.

Birthmarks and vascular anomalies center infantile hemangiomas. University of California, San Francisco School of Medicine Web site. Department of Dermatology. Accessed January 17, 2013.