Specializovaná pracoviště léčby infantilního hemangiomu

FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
Odkaz: www.fnmotol.cz/microsite-kdho/

MUDr. Josef Mališ
vedoucí lékař oddělení HOS 2
tel.: +420 224 436 425
e-mail: josef.malis@fnmotol.cz


FN Královské Vinohrady
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
Odkaz: http://www.fnkv.cz/dermatovenerologicka-klinika-kontakty.php
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.,MBA.
MUDr. Dana Prusíková


FN Brno
Dětské kožní oddělení
MUDr. Renata Faberová, Ph.D.
Odkaz: http://www.fnbrno.cz/detska-nemocnice/detske-kozni-oddeleni-pek/ambulance-pek-detske-kozni/t2458


FN Ostrava
Klinika dětského lékařství
Primář:
MUDr. Bohumír Blažek
e-mail: bohumir.blazek@fno.cz

Ošetřující lékař:

MUDr. Veronika Janírková

e-mail: veronika.janirkova@fno.cz

Tel.: 597 373 631; 597 373 632
Odkaz: https://www.fno.cz/klinika-detskeho-lekarstvi


Fakultní nemocnice Olomouc

Odkaz: https://www.fnol.cz/detska-klinika-zakladni-informace-sekce_25.html