Specializovaná pracoviště léčby infantilního hemangiomu

FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
Odkaz: www.fnmotol.cz/microsite-kdho/

MUDr. Josef Mališ
vedoucí lékař oddělení HOS 2
tel.: +420 224 436 425
e-mail: josef.malis@fnmotol.cz


FN Královské Vinohrady
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
Odkaz: https://www.fnkv.cz/poradna-pro-infantilni-hemangiom.php

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.,MBA.
MUDr. Dana Prusíková


FN Ostrava
Klinika dětského lékařství

Primář: MUDr. Bohumír Blažek
e-mail: bohumir.blazek@fno.cz


FN Plzeň
Dětská klinika
Hemato-onkologická ordinace
Odkaz: https://dk.fnplzen.cz/cs/node/391

MUDr. Ing. Tomáš Votava, PhD.
MUDr. Zuzana Horková

Tel: +420 377 104 672
e-mail: merickova@fnplzen.cz