Jak se infantilní hemangiom diagnostikuje?

Určení diagnózy

Včasné určení správné diagnózy je důležité pro případnou včas zahájenou léčbu.

Lékař určuje diagnózu infantilního hemangiomu pomocí vyšetření celkového klinického stavu dítěte a zhodnocením jeho anamnézy. Pokud to situace vyžaduje, provádí se biopsie. Histologické vyšetření, kdy je prokázán marker GLUT-1 pomáhá odlišit diagnózu infantilního hemangiomu od ostatních forem vaskulárních (cévních) anomálií.

Vyšetřovací metody

  • Magnetická rezonance (MR) využívá k zobrazení orgánů a struktur v těle magnetické pole. MR by se měla vždy použít k vyšetření a určení rozsahu segmentálních hemangiomů, spojených s komplikacemi a vývojovými anomáliemi.
  • Kožní biopsie je procedura, při níž je odstraněna část kožní tkáně, která je následně vyšetřena pod mikroskopem. Tato procedura má velký význam pro odlišení atypických hemangiomů od jiných cévních poškození.

02.00-microscope

 

Zdroj:

Antaya RJ. Infantile hemangioma. 2007;1-20.

Birthmarks and vascular anomalies center infantile hemangiomas. University of California, San Francisco School of Medicine Web site. Department of Dermatology. Accessed January 17, 2013.