Kdy je potřeba navštívit lékaře?

Ačkoli některé infantilní hemangiomy mohou spontánně zmizet, měly by být VŽDY a VČAS správně diagnostikovány a v případě nutnosti VČAS léčeny.

Pro včasné určení diagnózy a případnou úspěšnou léčbu jsou nejdůležitější první týdny až měsíce života dítěte. Během této fáze je s dítětem nejvíce jeho rodič a pediatr, kteří tak mají největší možnost dítě pečlivě sledovat. Některé děti s infantilním hemangiomem budou vyžadovat speciální péči a proto by měly být vyšetřeny na specializovaném pracovišti zabývající se diagnostikou, sledováním a léčbou infantilního hemangiomu.

Uveďme jeden příklad, infantilní hemangiom ve střední části zad může být spojen se skrytou malformací míchy a proto je potřeba vyšetření na specializovaném pracovišti.

Pokud si nejste něčím u dítěte jisti a dítě má podezřelé útvary nebo léze na těle, které rychle rostou, VŽDY a VČAS kontaktujte specializované pracoviště!

Pokud se u dítěte vyskytne hlasité, sípavé dýchání, ihned kontaktujte specializované pracoviště. Předejdete tak následným komplikacím.

Pokud má dítě hemangiom kolem očí, obzvláště na očních víčkách, ihned kontaktujte specializované pracoviště. Možná bude nutné i vyšetření očním lékařem.

Pokud má dítě rychle rostoucí hemangiom na hlavě, obličeji a krku, který může negativně ovlivnit dýchání, nebo jeho sluch, ihned kontaktujte specializované pracoviště.

V případě, že lékař diagnostikuje infantilní hemangiom vyžadující léčbu, je potřeba zahájit léčbu včas. Jen včasná léčba může následně eliminovat pozdější následky.

Léky, které se v terapii infantilního hemangiomu v současnosti používají, působí na růstovou fázi infantilního hemangiomu, kdy tento růst zastavují.

V případě, že je růst infantilního hemangiomu ukončen, léky již nemohou uplatnit mechanismus účinku, kterým působí.

Proto je potřeba infantilní hemangiom vždy a včas správně diagnostikovat, případně léčit.

01.01-doctor

 

Zdroj:

Antaya RJ. Infantile hemangioma. 2007;1-20.

Chang LC, Haggstrom AN, Drolet BA, et al. Growth characteristics of infantile hemangiomas: implications for management. Pediatrics. 2008;122(2);360-367.

Dubois J, Milot J, Jaeger BI, et al. Orbit and eyelid hemangiomas: is there a relationship between location and ocular problems? J Am Acad Dermatol. 2006;55:614-619.423.

Vascular Malformations. Arkansas Children’s Hospital Web site. Accessed January 21, 2013.