Jaké jsou rizikové faktory a komplikace infantilního hemangiomu?

V případě, že je u dítěte ohrožen jeho zrak, sluch, dýchání, příjem potravy, nebo existuje riziko krvácení, ihned kontaktujte lékaře, nebo specializované pracoviště.

Rizika a vážné komplikace, které se mohou objevit:

Ulcerace (hnisání), infekce a krvácení: ulcerace a bolest je nejčastější komplikací infantilního hemangiomu a objevuje se asi u 15 % případů, zhruba 2-3 měsíce po narození, případně ihned po narození.

01.03-nacent-ulcerated

Ulcerace infantilního hemangiomu

Ulcerovaný hemangiom

Ulcerovaný hemangiom ohrožuje zdravotní stav dítěte. Nejvíce se vyskytuje na tváři, v oblasti konečníku nebo v okolí pohlavních orgánů. Ulcerovaný hemangiom dítě velmi často bolí, po zhojení zanechává jizvu a může mít pro dítě trvalé následky.

Prvními známkami ulcerace (hnisání) jsou černé skvrnky na červených okrscích kůže. Bolest může ztěžovat nebo komplikovat léčbu zhnisané oblasti (rány).

Ulcerace mohou vést ke vzniku infekce a případně ke krvácení.

Pokud není krvácení léčeno/stabilizováno, může u dítěte způsobit chudokrevnost, případně vyvolat potřebu transfuze. V ojedinělých případech může dojít k těžkému krvácení.

Dýchání: K úplné obstrukci dýchacích cest ve spojitosti s infantilním hemangiomem dochází pouze výjimečně. Ovšem hemangiom lokalizovaný v horních cestách dýchacích, již může dýchání ovlivňovat. Tyto hemangiomy jsou obvykle nalezeny v rámci běžného lékařského vyšetření průdušek.

Také hemangiomy na horním rtu mohou být pro malé děti velkým problémem, kdy se dítěti špatně dýchá z důvodu zhoršené průchodnosti nosních dírek.

Obličej: Častými komplikacemi ulcerací (hnisání) jsou trvalé jizvy a znetvoření obličeje. Na nose, očních víčkách a rtech se také může objevit stopkatý hemangiom. Pokud je tento lokalizován na místech, jako je špička nosu, rty a uši znamená pro dítě zvýšené riziko trvalého defektu. Takové hemangiomy vyžadují urgentní léčbu.

Hemangiomy, které negativním způsobem ovlivňují vzhled dítěte, způsobují rodičům, i dětem v pozdějším věku, závažné sociální a psychické problémy.

Zrak: I malý hemangiom na očním víčku může tlačit na sítnici, rohovku nebo zrakový nerv a trvale tak poškodit dítěti zrak. Takové hemangiomy musí být co nejdříve vyšetřeny a dále monitorovány na specializovaném pracovišti léčby infantilního hemangiomu, případně ve spolupráci s pediatrickým očním lékařem.

Psychologické následky: Hemangiomy, které způsobují znetvoření, nebo způsobují funkční omezení, významně ovlivňují kvalitu života jak samotných pacientů, tak celé rodiny. Důvodem je fakt, že většina hemangiomů se objevuje hlavě a krku a deformuje tak viditelné části těla. Tato znetvoření mají velký negativní psychologický dopad na rodiče i děti.

Děti i rodiče se pak často potýkají s negativními reakcemi okolí, sociální stigmatizací, smutkem, stresem a ztrátou sebedůvěry.

 1.03-cells

 

Zdroj:

Antaya RJ. Infantile hemangioma. 2007;1-20.

Hemangiomas. Arkansas Children’s Hospital Web site. Accessed January 21, 2013.

Boye E, Yu Y, Paranya G, et al. Clonality and altered behavior of endothelial cells from hemangiomas. J Clin. Invest. 2001;107:745-752.

Chang LC, Haggstrom AN, Drolet BA, et al. Growth characteristics of infantile hemangiomas: implications for management. Pediatrics. 2008;122(2);360-367.

Birthmarks and vascular anomalies center infantile hemangiomas. University of California, San Francisco School of Medicine Web site. Department of Dermatology. Accessed January 17, 2013.

Léauté-Labrèze C,Prey S, Ezzedine K. Infantile haemangioma: Part I. Pathophysiology, epidemiology, clinical features, life cycle and associated structural abnormalities. JEADV. 2011;1-9. [epub ahead of print]

Léauté-Labrèze C,Prey S, Ezzedine K. Infantile haemangioma: Part II. Risks, complications and treatment. JEADV. 2011;1-8. [epub ahead of print]

Williams K, Woolf R, Morrison D. Periocular lesion in an infant. BMJ. 2011;343:d7461.